Showing the single result

Búa Gỗ

SKU: 1003-1
$5.90
Hoàn toàn phù hợp và tương thích với Đồ Chơi Búa Gỗ (SKU 021), Tháp Thả Bóng (SKU 019) và Bộ Đồ Chơi Xây Dựng Cho Bé (SKU 171) của chúng tôi. Phụ kiện tuyệt vời cho Bộ Dụng Cụ Bằng Gỗ Cho Bé (SKU 506) hoặc Bộ Đồ Chơi Bàn Thợ Mộc Cho Bé (SKU 451). Là phụ tùng thay thế, mặt hàng này không đi kèm với bất kỳ bao bì nào. Chúng tôi mong muốn giảm thiểu chất thải ra môi trường bất cứ khi nào có thể.