Showing the single result

Bộ Đồ Chơi Số

SKU: 277
$39.90
Bộ Đồ Chơi Số của chúng tôi là một trò chơi thú vị với các viên gạch mà người chơi cố gắng tạo ra các dãy số, hay "chuỗi," bằng cách sử dụng một bộ 49 viên gạch màu sắc. Trò chơi bao gồm việc rút các viên gạch từ "kitty," trong đó mỗi người chơi đặt các viên gạch một cách chiến lược để tạo ra các dãy số có ít nhất ba số theo bất kỳ hướng nào, đồng thời tuân thủ một quy tắc không cho phép hai viên gạch cùng màu đặt liền nhau. Điểm được tính cho mỗi lượt, và trò chơi tiếp tục cho đến khi "kitty" hết hoặc người chơi không thể thực hiện thêm nước đi nào nữa. Ở cuối trò chơi, bất kỳ viên gạch nào còn lại chưa được đặt của mỗi người chơi sẽ bị trừ điểm, và người chơi có số điểm cao nhất sẽ trở thành người chiến thắng. Đây là sự kết hợp tuyệt vời giữa chiến lược, xếp số và phối màu mang đến trải nghiệm chơi thú vị.